Adatvédelmi nyilatkozat

A Network Wizard Kft.

  • székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10
  • cégjegyzékszám: 01-09-973594
  • adószám: 23688869-2-42

(továbbiakban: Üzemeltető),

a http://networkwizard.hu weboldalon honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli.1. Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét.

2. Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Network Wizard rendszerében önkéntes, és az adatkezeléshez az adatok megadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez.

3. A Network Wizardon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé. A rögzített adatokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

4. A Felhasználók által a rendszer használata során rögzített adatokat az Üzemeltető harmadik félnek felhasználásra át nem adja, csak jogszabályban rögzített okokból, hatósági információkérés esetén.

5. Az Üzemeltető az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez. Nyilvántartási szám: NAIH-71057/2013.
(Amway által engedélyezve, Engedélyszám: H/WS/69511)

6. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint Felhasználók a rendszerhez hozzáférhessenek, illetve egyes adatok kezelése esetén a felhasználói élmény növelése. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  • név (vezetéknév-keresztnév)
  • email cím
  • számlázási cím
  • adószám (opcionális)

7. A Network Wizard egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k a Felhasználók személyére szabott kiszolgálás és Felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a Felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják. A cookie-ban a Felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A honlapok használatával a Felhasználó elfogadja, hogy számítógépén cookie elhelyezésre kerüljön.

8. Amennyiben valamely Felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges, törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a Felhasználó ügyfél azonosítását.

9. A Felhasználó az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Felhasználó az Info. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959 évi IV. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

2013.11.01. Network Wizard Kft.